Mötet äger rum i EIS klubblokal (Sankt olofsgatan 4A – källaren) med start kl. 19:00 och kommer innehålla bl.a. resor, medlemskap, KM, valberedning, hemsidan, hjälstaviken.