Jag åker med egen båt
Jag har plats i båt och kaptenen heter:
Jag saknar plats i båt (klubben försöker lösa det och återkommer)





personuppgifter.

Ja