TOPP 5

Snabblänkar till resp. art:
Gädda 
Gös 
Abborre 
Asp 
Lake

Här registrerar du dig till Topp 5:
Registrering

Viktigt:
Du måste vara medlem för att kunna vara med i Topp 5.

Kontrollera ditt medlemskap: Medlemmar
Läs mer under: Bli medlem

Om:
Topp 5 är en klubbtävling som pågår fr.o.m. 1:a januari t.o.m. sista december. Tävlingen går ut på att samtliga medlemmar i klubben kan registrera sin fisk genom att skicka en bild av dig med fisken, fotografering mot mätbräda alt. måttband och vatten (Mälaren alt. Övriga vatten) senast 2 veckor efter fångstdagen genom funktionen: Topp 5 registreringen.

De som står som vinnare i resp. klass/vatten efter årets slut får en unik “tag” som kan bäras med stolthet (under utveckling). Om vinnaren redan har en “tag” sedan tidigare från samma art och vatten sker ett byte till en uppgraderad “tag”. Samtliga Topp 5 vinnare koras under klubbens årsmöte.

Nytt fr.o.m. 2020:
Du får endast registrera/uppgradera en fisk per art i resp. vatten och det gör vi för att ge fler chansen att kliva in på Topp 5.

En ny funktion är implementerad för registrering till Topp 5. Funktionen gör att vi kan automatisera delar av hanteringen av bild och text och att registreringen blir enklare.

Påbörjad centimeter avrundas nedåt (under 2019 avrundade vi uppåt för att kunna utvärdera en snabbare hantering av fisken).

För att fisken ska bli godkänd gäller följande:

  • Resultat baseras på längd i cm och dokumentation sker med fotografering mot mätbräda alt. måttband (om mätbräda, tumstock eller måttband saknas måste fotograferingen ske på ett sådant sätt att längden tydligt kan bestämmas). Påbörjad centimeter avrundas nedåt. Fisken skall placeras med höger sida nedåt och med nosen mot toppen av brädan/måttbandet, fisken skall läggas på brädan/tumstock/måttbandet på ett sådant sätt att det inte finns luft mellan nos och brädans/tumstockens/måttbandets topp samt att stjärtfenan får försiktigt tryckas ihop utan att skada fisken. Vid fotografering skall man tydligt se att nosen ligger mot kant och att längden tydligt kan bestämmas. Även en bild av dig med fisken är ett krav för att registreringen ska bli godkänd.
  • Exempel på godkänd fångst enligt nedan.
Godkänd gädda – 88 cm
Godkänd poseringsbild

När dokumenteringen av fisken har skett enligt ovan och inskickad till redaktionen genom Topp 5 registreringen kommer 3 helt oberoende personer av varandra granska bilderna innan ett beslut tas.

Reglerna för klubbrekord kommer fortfarande baseras på vikt men med samma dokumentering som för Topp 5.

Samtliga registreringar till Topp 5 under 2022 (sortering: datum).

  • Gädda (Esox lucius)

Mälaren

NamnLängdVikt
Rickard Eckebring118 cm
Daniel Granholm111 cm

Övriga vatten

NamnLängdVikt
Johan Lindström Eriksson134 cm14310 gr

  • Gös (Sander lucioperca)

Mälaren

NamnLängdVikt
Alfred Monié87 cm

Övriga vatten

NamnLängdVikt
Christer Bengtsson90 cm
Mia Bagger82 cm5530 gr

  • Abborre (Perca fluviatilis)

Mälaren

NamnLängdVikt
Fredrik Dalersjö49 cm1460 gr
Rickard Eckebring44 cm1350 gr
Jussi Rosvall41 cm

Övriga vatten

NamnLängdVikt
Rickard Eckebring51 cm2320 gr
David Svedberg50 cm1940 gr
Fredrik Dalersjö47 cm1340 gr

  • Asp (Aspius aspius)

Fiskeförbud efter asp råder från och med den 1 april till och med den 31 maj i alla Vänerns, Mälarens och Hjälmarens tillrinnande vattendrag.

Åtgärdsprogram: Asp

Mälaren

NamnLängdVikt
Henry Petersén79 cm5801 gr
Tommy Petersén79 cm5331 gr

Övriga vatten

NamnLängdVikt

  • Lake (Lota lota)

Mälaren

NamnLängdVikt
Patric Lindblom63 cm

Övriga vatten

NamnLängdVikt