Mer utförlig information kommer inom kort…

– Tjulsta Båtklubb – 0171-46 51 05
– Veckholm Ön – 0171-821 54
– Bäddarö – 070-267 34 03