TOPP 5

Snabblänkar till resp. art:
Gädda Gös Abborre Asp Lake

Här registrerar du dig till Topp 5:
Registrering

Viktigt:
Du måste vara medlem för att kunna vara med i Topp 5.

Kontrollera ditt medlemskap: Medlemmar
Läs mer under: Bli medlem

Om:
Topp 5 är en klubbtävling som pågår fr.o.m. 1:a januari t.o.m. sista december. Tävlingen går ut på att samtliga medlemmar i klubben kan registrera sin fisk genom att skicka en bild av dig med fisken, fotografering mot mätbräda alt. måttband och vatten (Mälaren alt. Övriga vatten) senast 2 veckor efter fångstdagen genom funktionen: Topp 5 registreringen.

De som står som vinnare i resp. klass/vatten efter årets slut får en unik “tag” som kan bäras med stolthet. Om vinnaren redan har en “tag” sedan tidigare från samma art och vatten sker ett byte till en uppgraderad “tag”. Samtliga Topp 5 vinnare koras under klubbens årsmöte.

Nytt fr.o.m. 2020:
Du får endast registrera/uppgradera en fisk per art i resp. vatten och det gör vi för att ge fler chansen att kliva in på Topp 5.

En ny funktion är implementerad för registrering till Topp 5. Funktionen gör att vi kan automatisera delar av hanteringen av bild och text och att registreringen blir enklare.

Påbörjad centimeter avrundas nedåt (under 2019 avrundade vi uppåt för att kunna utvärdera en snabbare hantering av fisken).

För att fisken ska bli godkänd gäller följande:

  • Resultat baseras på längd i cm och dokumentation sker med fotografering mot mätbräda alt. måttband (om mätbräda, tumstock eller måttband saknas måste fotograferingen ske på ett sådant sätt att längden tydligt kan bestämmas). Påbörjad centimeter avrundas nedåt. Fisken skall placeras med höger sida nedåt och med nosen mot toppen av brädan/måttbandet, fisken skall läggas på brädan/tumstock/måttbandet på ett sådant sätt att det inte finns luft mellan nos och brädans/tumstockens/måttbandets topp samt att stjärtfenan får försiktigt tryckas ihop utan att skada fisken. Vid fotografering skall man tydligt se att nosen ligger mot kant och att längden tydligt kan bestämmas. Även en bild av dig med fisken är ett krav för att registreringen ska bli godkänd.
  • Exempel på godkänd fångst enligt nedan.
Godkänd gädda – 88 cm
Godkänd poseringsbild

När dokumenteringen av fisken har skett enligt ovan och inskickad till redaktionen genom Topp 5 registreringen kommer 3 helt oberoende personer av varandra granska bilderna innan ett beslut tas.

Reglerna för klubbrekord kommer fortfarande baseras på vikt men med samma dokumentering som för Topp 5.

Samtliga registreringar till Topp 5 under 2020 (sortering: datum).

  • Gädda (Esox lucius)

Mälaren

NamnLängdVikt
Richard Granfors118 cm10400 gr
Lotta Bagger110 cm6700 gr
Tommy Petersén109 cm
Björn Berg108 cm9270 gr
Andreas Eriksson107 cm9548 gr

Övriga vatten

NamnLängdVikt
Johan Lindström Eriksson133 cm11620 gr
Joakim Gustavsson123 cm12760 gr
Pelle Johansson115 cm10800 gr
Alfred Monié115 cm9570 gr
David Svedberg113 cm7130 gr

  • Gös (Sander lucioperca)

Mälaren

NamnLängdVikt
Pelle Johansson82 cm6250 gr
Martin Wass77 cm5280 gr

Övriga vatten

NamnLängdVikt
Pelle Johansson96 cm7800 gr
Martin Wass90 cm6430 gr

  • Abborre (Perca fluviatilis)

Mälaren

NamnLängdVikt
Jussi Rosvall49 cm1390 gr
Fredrik Dalersjö48 cm1470 gr
Rickard Eckebring43 cm1210 gr
Tomas Karlsén43 cm1040 gr
Alfred Monié42 cm970 gr

Övriga vatten

NamnLängdVikt
Kaj Sjöberg49 cm1860 gr
Daniel Persson46 cm1340 gr
Krister Vilen46 cm1100 gr
Pelle Johansson45 cm1298 gr
Rickard Eckebring45 cm1160 gr

  • Asp (Aspius aspius)

Fiskeförbud efter asp råder från och med den 1 april till och med den 31 maj i alla Vänerns, Mälarens och Hjälmarens tillrinnande vattendrag.

Åtgärdsprogram: Asp

Mälaren

NamnLängdVikt
Mikael Haraldsson77 cm4660 gr
Mia Bagger69 cm3250 gr

Övriga vatten

Namn
Samuel Svedberg
Längd
78 cm
Vikt
4300 gr
David Svedberg75 cm4310 gr
Alfred Monié72 cm3230 gr

  • Lake (Lota lota)

Mälaren

NamnLängdVikt
Patric Lindblom65 cm1280 gr
Max Persson51 cm

Övriga vatten

NamnLängdVikt