Vi välkomnar Pontus Hägglund som ny medlem till klubben.