Glöm inte klubbmötet den 4/5 kl 19:00
på Myggstigen 15 i Gånsta.