Vad får föreningen?

Status som en del i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och

 • Motions, närvaro-, yttrande- förslags- och rösträtt vid förbundets kongresser.
 • Motions, närvaro-, yttrande- förslags- och rösträtt vid distriktets årsmöte.
 • Medlemstidningen ”Svenskt Fiske” till föreningen fem nummer/år.
 • Möjlighet att olycksfallsförsäkra tillsynsmän, fiskevårdare och andra föreningsaktiva.
 • Information från förbundet genom föreningsutskick.
 • Rätt att söka medel ur Sportfiskarnas fiskevårdsfond.
 • Möjlighet att söka bidrag från Aktivitetsbidraget.
 • Sportfiskarna bjuder anslutna föreningar på abonnemangskostnaden för fiskekortsbutik på Fiskekort.se (värde 995 kr).
 • Konsulenthjälp och utbildning för ungdomsledare, fiskevård, mm.
 • Ansvarighetsförsäkring genom förbundet.
 • Rätt att sanktionera fisketävlingar.
 • Rätt att delta i lagtävlingar vid DM och SM.
 • Service från Sportfiskarnas studieförbund Studiefrämjandet.
 • Rabatt på förbundets litteratur, t ex Ekologi för Fiskevård, Fisketillsyn etc.
 • Möjlighet att sälja Bingolotter, Sverigelotter, julkalender, etc.

Medlemsklubb får dessutom

 • Rabatt på det individuella medlemskapet i förbundet för sina medlemmar. OBS! Minsta årliga debitering är 10 seniormedlemskap.
 • Tillgång att gratis använda förbundets webbaserade medlemsregister.
 • Medlemskort med föreningens och medlemmens namn, medlemsnummer och distriktstillhörighet skickat direkt hem till medlemmen.
 • Tidningen ”Svenskt Fiske” skickat direkt hem till medlemmarna fem nummer/år.
 • Personliga medlemsförmåner genom ”medlemsinloggning” på Sportfiskarnas hemsida.
 • Ingen separat avgift för föreningen.