Martin Wass är en erfaren fiskare som levererar första gösen till Topp 5 från Mälaren.

Bild ovan: Martin Wass – Gös från Mälaren – 77 cm – 5280 gr.