Daniel Hagelin är nästa på tur att rapportera in lake till Topp 5 och det med 2 st. som lägger sig på en 2:a och 3:e plats för lake i Mälaren.

Bild ovan: Daniel Hagelin – Lake från Mälaren – 70 cm – 1590 gr.

Bild ovan: Daniel Hagelin – Lake från Mälaren – 65 cm – 1470 gr.