Klubben blir medlemsklubb i Sportfiskarna vilket innebär att samtliga medlemmar i klubben ansluter sig till Sportfiskarna. Vi vet att de flesta redan är med i Sportfiskarna men nu betalar varje medlem sin egen förbundsavgift via klubben. Varje medlem får samma förmåner som individuella medlemmar, dvs. medlemskort, Svenskt Fiske, olycksfallsförsäkring vid fiske mm. fast till en billigare förbundsavgift.

Som medlemsklubb kommer inte längre klubben betala klubbavgift till Sportfiskarna som vi tidigare har gjort för att t.ex. kunna ansöka om bidrag till olika evenemang. Istället tar klubben på sig arbetet med att samla in förbundsavgifterna från samtliga medlemmar och därefter skickas de vidare till förbundet. Du betalar med andra ord avgiften för medlemskap i Sportfiskarna till klubben.

Varför gör vi detta?

Källa: Sportfiskarna
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation. Ända sedan 1919 har vi arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd.

Sportfiske är i dag en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med två miljoner utövare som varje år lägger mer än fem miljarder kronor på sitt fiske. Sportfiskarna organiserar fler än 60 000 sportfiskare.

Sportfiskarna är den enda organisationen i Sverige som har fullt fokus på livet under vattenytan. Våra viktigaste uppgifter är att:

• värna och vårda vattnen
• verka för livskraftiga bestånd i friska vatten
• sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum för all verksamhet
• värna och vårda fiskbestånden och motverka alla former av överexploatering
• skapa opinion i samhället för sportfiske och fiskevård
• genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresse
• initiera och stödja forskning i fiske-, vatten- och miljövård

Du kan läsa mer om Sportfiskarna på deras hemsida: Sportfiskarna

Hur går du vidare?

Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna genomföra ditt medlemskap hos Sportfiskarna. Är du under 16 år behöver målsman godkänna medlemskapet för att en registrering ska kunna genomföras hos Sportfiskarna.

Är du medlem i Sportfiskarna genom någon annan klubb behöver vi ändå ha dina uppgifter för att kunna upprätthålla medlemsregistret.

Viktigt att ny som befintlig medlem registrerar sina kontaktuppgifter på klubbens hemsida här: Medlem

Avgifter:

Medlemskap i Enköpings Predatorfiskeklubb ingår även medlemskap i Sportfiskarna fast till en billigare förbundsavgift.

Avgiften för 2019 avser medlemskap till 31 mars 2020.

Senior: 450 kr
Junior: 150 kr (t.o.m. det år man fyller 19 år)
Familj: 600 kr (2 vuxna samt barn t.o.m. det år de fyller 19 år – samtliga boende på samma adress)

Betalar du förbundsavgiften till Sportfiskarna via en annan klubb gäller nedanstående avgifter för ett medlemskap.

Senior: 250 kr
Junior: 50 kr (t.o.m. det år man fyller 19 år)
Familj: 300 kr (2 vuxna samt barn t.o.m. det år de fyller 19 år – samtliga boende på samma adress)

Frågor?

Har du frågor om ditt medlemskap sker det genom hemsidans kontaktformulär: Kontakt

Övrigt:

Om du är medlem i Sportfiskarna sedan tidigare och är eller blir medlem i Enköpings Predatorfiskeklubb kan du få under övergångsperioden en faktura från Sportfiskarna för ett individuellt medlemskap som du kan makulera.

Glöm INTE att registrera dina kontaktuppgifter, och du kan göra det redan nu under: Medlem

Inom kort kommer ytterligare information om bl.a. vad vi har att se fram emot under 2019.

/Styrelsen