Topp5_Röd

TOPP 5

Snabblänkar till resp. art:
Gädda Gös Abborre Asp Lake

Om:
Topp 5 är en klubbtävling som pågår fr.o.m. 1:a januari t.o.m. sista december. Tävlingen går ut på att samtliga medlemmar i klubben kan registrera sin fångst genom att skicka en bild av dig med fisken, fotografering mot mätbräda alt. måttband och vatten (Mälaren alt. Övriga vatten) senast 2 veckor efter fångstdagen på mejladressen: admin@enkopingspredatorfiskeklubb.se

De som står som vinnare i resp. klass/vatten efter årets slut får en unik ”tag” som kan bäras med stolthet. Om vinnaren redan har en ”tag” sedan tidigare från samma art och vatten sker ett byte till en uppgraderad ”tag”. Samtliga Topp 5 vinnare koras under klubbens årsmöte.

För att fisken ska bli godkänd gäller följande:

  • Resultat baseras på längd i cm och dokumentation sker med fotografering mot mätbräda alt. måttband (om mätbräda, tumstock eller måttband saknas måste fotograferingen ske på ett sådant sätt att längden tydligt kan bestämmas). Påbörjad centimeter avrundas uppåt. Fisken skall placeras med höger sida nedåt och med nosen mot toppen av brädan/måttbandet, fisken skall läggas på brädan/tumstock/måttbandet på ett sådant sätt att det inte finns luft mellan nos och brädans/tumstockens/måttbandets topp samt att stjärtfenan får försiktigt tryckas ihop utan att skada fisken. Vid fotografering skall man tydligt se att nosen ligger mot kant och att längden tydligt kan bestämmas. Även en bild av dig med fisken är ett krav för att registreringen ska bli godkänd.
  • Exempel på godkänd fångst enligt nedan.
Godkänd gädda – 88 cm
Godkänd poseringsbild

När dokumenteringen av fisken har skett enligt ovan och inskickad till redaktionen kommer 3 helt oberoende personer av varandra granska bilderna innan ett beslut tas.

Reglerna för klubbrekord kommer fortfarande baseras på vikt men med samma dokumentering som för Topp 5.

Samtliga registreringar till Topp 5 under 2019 (sortering: datum).

  • Gädda (Esox lucius)

Mälaren

Namn Längd Vikt

Övriga vatten

Namn Längd Vikt

  • Gös (Sander lucioperca)

Mälaren

Namn Längd Vikt

Övriga vatten

Namn Längd Vikt

  • Abborre (Perca fluviatilis)

Mälaren

Namn Längd Vikt

Övriga vatten

Namn Längd Vikt
Krister “Krille” Vilén47 cm1310 gr
Mikael Haraldsson46 cm1280 gr
Mikael Haraldsson45 cm1130 gr
Krister “Krille” Vilén43 cm 1060 gr
Krister “Krille” Vilén42 cm 1130 gr

  • Asp (Aspius aspius)

Fiskeförbud efter asp råder från och med den 1 april till och med den 31 maj i alla Vänerns, Mälarens och Hjälmarens tillrinnande vattendrag.

Åtgärdsprogram: Asp

Mälaren

Namn Längd Vikt

Övriga vatten

Namn Längd Vikt

  • Lake (Lota lota)

Mälaren

Namn Längd Vikt

Övriga vatten

Namn Längd Vikt