Topp5_Röd

TOPP 5

Snabblänkar till resp. art:
Gädda Gös Abborre Asp Lake

Om:
Topp 5 är en klubbtävling som pågår fr.o.m. 1:a januari t.o.m. sista december. Tävlingen går ut på att samtliga medlemmar i klubben kan registrera sin fångst genom att skicka en bild av dig med fisken, fotografering mot mätbräda alt. måttband och vatten (Mälaren alt. Övriga vatten) senast 2 veckor efter fångstdagen på mejladressen: admin@enkopingspredatorfiskeklubb.se

De som står som vinnare i resp. klass/vatten efter årets slut får en unik ”tag” som kan bäras med stolthet. Om vinnaren redan har en ”tag” sedan tidigare från samma art och vatten sker ett byte till en uppgraderad ”tag”. Samtliga Topp 5 vinnare koras under klubbens årsmöte.

För att fisken ska bli godkänd gäller följande:

  • Resultat baseras på längd i cm och dokumentation sker med fotografering mot mätbräda alt. måttband (om mätbräda, tumstock eller måttband saknas måste fotograferingen ske på ett sådant sätt att längden tydligt kan bestämmas). Påbörjad centimeter avrundas uppåt. Fisken skall placeras med höger sida nedåt och med nosen mot toppen av brädan/måttbandet, fisken skall läggas på brädan/tumstock/måttbandet på ett sådant sätt att det inte finns luft mellan nos och brädans/tumstockens/måttbandets topp samt att stjärtfenan får försiktigt tryckas ihop utan att skada fisken. Vid fotografering skall man tydligt se att nosen ligger mot kant och att längden tydligt kan bestämmas. Även en bild av dig med fisken är ett krav för att registreringen ska bli godkänd.
  • Exempel på godkänd fångst enligt nedan.
Godkänd gädda – 88 cm
Godkänd poseringsbild

När dokumenteringen av fisken har skett enligt ovan och inskickad till redaktionen kommer 3 helt oberoende personer av varandra granska bilderna innan ett beslut tas.

Reglerna för klubbrekord kommer fortfarande baseras på vikt men med samma dokumentering som för Topp 5.

Samtliga registreringar till Topp 5 under 2019 (sortering: datum).

  • Gädda (Esox lucius)

Mälaren

NamnLängdVikt
Thomas Karlsén114 cm9800 gr
Björn Berg113 cm11240 gr
Richard Granfors111 cm9500 gr
Hans Djupsjöbacka110 cm9800 gr
Ola Jönsson110 cm8840 gr

Övriga vatten

NamnLängdVikt
Richard Jansson128 cm12950 gr
KG Karlsson125 cm
Samuel Svedberg123 cm11030 gr
Jakob Berggren 120 cm11900 gr
Ludvig Karlsson 118 cm11800 gr

  • Gös (Sander lucioperca)

Mälaren

NamnLängdVikt
Martin Wass87 cm5260 gr
Sami Saarinen 86 cm 6100 gr
Martin Wass76 cm5000 gr

Övriga vatten

Namn Längd Vikt
Krister ”Krille” Vilén66 cm
Pelle Johansson63 cm
Samuel Svedberg58 cm1420 gr

  • Abborre (Perca fluviatilis)

Mälaren

Namn Längd Vikt
Sami Saarinen47 cm1360 gr
Hans Djupsjöbacka46 cm1230 gr
Jussi Rosvall45 cm1130 gr
Hans Djupsjöbacka 44 cm 1200 gr
Ola Jönsson 41 cm 960 gr

Övriga vatten

NamnLängdVikt
Krister “Krille” Vilén47 cm1310 gr
Rickard Eckebring47 cm1200 gr
Mikael Haraldsson46 cm1280 gr
Mikael Haraldsson45 cm1130 gr
Rickard Eckebring45 cm1100 gr

  • Asp (Aspius aspius)

Fiskeförbud efter asp råder från och med den 1 april till och med den 31 maj i alla Vänerns, Mälarens och Hjälmarens tillrinnande vattendrag.

Åtgärdsprogram: Asp

Mälaren

Namn Längd Vikt
Pontus Hägglund82 cm6130 gr

Övriga vatten

Namn Längd Vikt

  • Lake (Lota lota)

Mälaren

NamnLängd Vikt
Viktor Salomonsson37 cm

Övriga vatten

Namn Längd Vikt