Jag åker med egen båt
    Jag har plats i båt och kaptenen heter:
    Jag saknar plats i båt (klubben försöker lösa det och återkommer)

    personuppgifter.

    Ja