Lake_01Lake
Lota lota

Kännetecken Laken har en marmorerad färgsättning med svarta eller mörkbruna fläckar och marmoreringar på en ljusare brun botten. Magen är gråvit. Fenorna har samma teckning som sidorna. Ryggfenan består av en mindre sektion framtill och en lång sektion strax bakom som sträcker sig hela vägen till stjärtspolen. Analfenan börjar på undersidans mitt och sträcker sig även den bak till stjärtspolen. Mitt på hakan har laken en enda skäggtöm, vilket är unikt för våra sötvattensarter. Vanligtvis sitter den på eller intill underkäken. Den har inga stora tänder, munnen känns bara sträv. Fjällen är små och knappt märkbara och därför upplevs laken som väldigt len vid beröring.

Förekomst Längs kusten, Mälaren, i de flesta insjöarna och vattendragen. Norra Björkfjärden i Mälaren och Öregrundsgrepen i Östhammars skärgård är bra platser för lakfiske.

Biologi Laken är bottenlevande, föredrar kallt vatten och är mest aktiv nattetid. Mindre fiskar äter djur och insekter medan de större inriktar sig mer på fiskföda men även fiskrom och kräftor. Under leken, som sker december till mars, samlas laken ofta i stora grupper. Upp till 5 miljoner ägg kan läggas av en stor hona och ynglen kläcks efter ungefär 6 dygn. De första åren växer laken snabbt, efter det mindre än 10 centimeter per år. Laken kan bli upp till 15–25 år gammal.

Fiskemetoder Bottenmete med fiskstrimla, pimpelfiske med pirk. Senhöst och precis innan isläggning brukar vara den bästa perioden för lake.

Kul att veta Det svenska sportfiskerekordet för lake är 8,5 kg, fångad i Ångermanälven. Den enda torsksläktingen i Sverige som återfinns i sötvatten.