TOPP 5

Snabblänkar till resp. art:
Gädda Gös Abborre Asp Lake

Här registrerar du dig till Topp 5:
Registrering

Viktigt:
Du måste vara medlem för att kunna vara med i Topp 5.

Kontrollera ditt medlemskap: Medlemmar
Läs mer under: Bli medlem

Om:
Topp 5 är en klubbtävling som pågår fr.o.m. 1:a januari t.o.m. sista december. Tävlingen går ut på att samtliga medlemmar i klubben kan registrera sin fisk genom att skicka en bild av dig med fisken, fotografering mot mätbräda alt. måttband och vatten (Mälaren alt. Övriga vatten) senast 2 veckor efter fångstdagen genom funktionen: Topp 5 registreringen.

De som står som vinnare i resp. klass/vatten efter årets slut får en unik “tag” som kan bäras med stolthet. Om vinnaren redan har en “tag” sedan tidigare från samma art och vatten sker ett byte till en uppgraderad “tag”. Samtliga Topp 5 vinnare koras under klubbens årsmöte.

Nytt fr.o.m. 2020:
Du får endast registrera/uppgradera en fisk per art i resp. vatten och det gör vi för att ge fler chansen att kliva in på Topp 5.

En ny funktion är implementerad för registrering till Topp 5. Funktionen gör att vi kan automatisera delar av hanteringen av bild och text och att registreringen blir enklare.

Påbörjad centimeter avrundas nedåt (under 2019 avrundade vi uppåt för att kunna utvärdera en snabbare hantering av fisken).

För att fisken ska bli godkänd gäller följande:

  • Resultat baseras på längd i cm och dokumentation sker med fotografering mot mätbräda alt. måttband (om mätbräda, tumstock eller måttband saknas måste fotograferingen ske på ett sådant sätt att längden tydligt kan bestämmas). Påbörjad centimeter avrundas nedåt. Fisken skall placeras med höger sida nedåt och med nosen mot toppen av brädan/måttbandet, fisken skall läggas på brädan/tumstock/måttbandet på ett sådant sätt att det inte finns luft mellan nos och brädans/tumstockens/måttbandets topp samt att stjärtfenan får försiktigt tryckas ihop utan att skada fisken. Vid fotografering skall man tydligt se att nosen ligger mot kant och att längden tydligt kan bestämmas. Även en bild av dig med fisken är ett krav för att registreringen ska bli godkänd.
  • Exempel på godkänd fångst enligt nedan.
Godkänd gädda – 88 cm
Godkänd poseringsbild

När dokumenteringen av fisken har skett enligt ovan och inskickad till redaktionen genom Topp 5 registreringen kommer 3 helt oberoende personer av varandra granska bilderna innan ett beslut tas.

Reglerna för klubbrekord kommer fortfarande baseras på vikt men med samma dokumentering som för Topp 5.

Samtliga registreringar till Topp 5 under 2021 (sortering: datum).

  • Gädda (Esox lucius)

Mälaren

NamnLängdVikt
Hans Djupsjöbacka111 cm
David Svedberg108 cm
Daniel Granholm106 cm
Jacob Berggren98 cm
Alfred Monié95 cm

Övriga vatten

NamnLängdVikt
Richard Jansson124 cm13300 gr
Johan Lindström Erikssson120 cm8900 gr
David Svedberg113 cm8300 gr

  • Gös (Sander lucioperca)

Mälaren

NamnLängdVikt
Andreas Eriksson90 cm6890 gr
Daniel Shorooi84 cm5279 gr

Övriga vatten

NamnLängdVikt
Samuel Svedberg100 cm8900 gr
Joachim Gustavsson97 cm9100 gr
Mia Bagger77 cm

  • Abborre (Perca fluviatilis)

Mälaren

NamnLängdVikt
Fredrik Dalersjö45 cm1300 gr
Björn Berg43 cm
David Svedberg43 cm
Tomas Karlsén41 cm840 gr
Rickard Eckebring41 cm790 gr
Lotta Bagger41 cm

Övriga vatten

NamnLängdVikt
Mia Bagger48 cm2090 gr
Fredrik Dalersjö48 cm2000 gr
Jussi Rosvall47 cm1960 gr
Rickard Eckebring47 cm1820 gr
Thomas Karlsén46 cm1710 gr

  • Asp (Aspius aspius)

Fiskeförbud efter asp råder från och med den 1 april till och med den 31 maj i alla Vänerns, Mälarens och Hjälmarens tillrinnande vattendrag.

Åtgärdsprogram: Asp

Mälaren

NamnLängdVikt
Lotta Bagger78 cm4000 gr

Övriga vatten

NamnLängdVikt

  • Lake (Lota lota)

Mälaren

NamnLängdVikt

Övriga vatten

NamnLängdVikt