KlubbmästerskapKM har en vandringspokal där segraren av totalen från KM-vår och KM-höst får ta hand om priset tills nästa KM avgörs vilket sker under KM-höst. Vandringspokalen blir ständig egendom efter 3 sammanhängande totalsegrar. 

Statistik

KLUBBMÄSTARE (f.o.m. 2018 gäller totalen från KM-vår och KM-höst tävlingen):
2022 – Hans Djupsjöbacka – 281 cm
2021 – Daniel Granholm – 256 cm (delad klubbmästare)
2021 – Jakob Berggren – 256 cm (delad klubbmästare)
2020 – Richard Granfors – 296 cm
2019 – Hans Djupsjöbacka – 270 cm
2018 – Samuel Svedberg – 264 cm
2017 – Höst – Malte Frid – 268 cm
2017 – Vår – Fredrik Johansson – 293 cm
2016 – Höst – Philip Frylén – 262 cm
2016 – Vår – Hugo Juhlin – 299 cm
2015 – Höst – Tommy Petersén – 263 cm
2015 – Vår – Jakob Berggren – 265 cm
2014 – Höst – Jonas Johansson – 249 cm
2014 – Vår – Fredrik Johansson – 266 cm
2013 – Höst – Jimmie Johansson – 279 cm
2013 – Vår – Erik Andersson – 288 cm
2012 – Höst – Fredrik Johansson – 268 cm
2012 – Vår – Fredrik Johansson – 264 cm
2011 – Höst – Daniel Granholm – 257 cm
2011 – Vår – Tommie Koivula – 264 cm

RESULTAT I TOTALT ANTAL SEGRAR:
4 – Fredrik Johansson
2 – Alfred Monié
2 – Daniel Granholm
2 – Hans Djupsjöbacka
1 – Björn Berg
1 – Erik Andersson
1 – Hugo Juhlin
1 – Jakob Berggren
1 – Jimmie Johansson
1 – Jonas Johansson
1 – Linus Johansson
1 – Lotta Bagger
1 – Malte Frid
1 – Pelle Johansson
1 – Philip Frylén
1 – Richard Granfors
1 – Samuel Svedberg
1 – Tommie Koivula
1 – Tommy Petersén

SUMMERING AV SEGRAR:
2022 – Höst – Hans Djupsjöbacka – 281 cm
2022 – Vår – Alfred Monié – 271 cm
2021 – Höst – Lotta Bagger – 243 cm
2021 – Vår – Alfred Monié – 248 cm
2020 – Höst – Linus Johansson – 261 cm
2020 – Vår – Richard Granfors – 296 cm
2019 – Höst – Hans Djupsjöbacka – 270 cm
2019 – Vår – Pelle Johansson – 256 cm
2018 – Höst – Samuel Svedberg – 240 cm
2018 – Vår – Björn Berg – 254 cm
2017 – Höst – Malte Frid – 268 cm
2017 – Vår – Fredrik Johansson – 293 cm
2016 – Höst – Philip Frylén – 262 cm
2016 – Vår – Hugo Juhlin – 299 cm
2015 – Höst – Tommy Petersén – 263 cm
2015 – Vår – Jakob Berggren – 265 cm
2014 – Höst – Jonas Johansson – 249 cm
2014 – Vår – Fredrik Johansson – 266 cm
2013 – Höst – Jimmie Johansson – 279 cm
2013 – Vår – Erik Andersson – 288 cm
2012 – Höst – Fredrik Johansson – 268 cm
2012 – Vår – Fredrik Johansson – 264 cm
2011 – Höst – Daniel Granholm – 257 cm
2011 – Vår – Tommie Koivula – 264 cm

RESULTAT I LÄNGD:
2016 – Vår – Hugo Juhlin – 299 cm
2020 – Vår – Richard Granfors – 296 cm
2017 – Vår – Fredrik Johansson – 293 cm
2013 – Vår – Erik Andersson – 288 cm
2022 – Höst – Hans Djupsjöbacka – 281 cm
2013 – Höst – Jimmie Johansson – 279 cm
2022 – Vår – Alfred Monié – 271 cm
2019 – Höst – Hans Djupsjöbacka – 270 cm
2012 – Höst – Fredrik Johansson – 268 cm
2017 – Höst – Malte Frid – 268 cm
2014 – Vår – Fredrik Johansson – 266 cm
2015 – Vår – Jakob Berggren – 265 cm
2012 – Vår – Fredrik Johansson – 264 cm
2011 – Vår – Tommie Koivula – 264 cm
2015 – Höst – Tommy Petersén – 263 cm
2016 – Höst – Philip Frylén – 262 cm
2020 – Höst – Linus Johansson – 261 cm
2011 – Höst – Daniel Granholm – 257 cm
2019 – Vår – Pelle Johansson – 256 cm
2018 – Vår – Björn Berg – 254 cm
2014 – Höst – Jonas Johansson – 249 cm
2021 – Vår – Alfred Monié – 248 cm
2021 – Höst – Lotta Bagger – 243 cm
2018 – Höst – Samuel Svedberg – 240 cm