Det är viktigt att vi vårdar fiskebestånden och följer de fiskeregler som ofta kommit till av biologiska skäl, så att vi även i framtiden kan ägna oss åt fiske.

Här kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Svenska fiskeregler

Länsstyrelsen Uppsala Län