Asp_01Asp
Aspius aspius

Kännetecken Stor fiskätande karpfisk. Den har ett markant underbett som skvallrar om att den jagar underifrån, dock är munnen tandlös. Fenorna är spetsiga och kroppen avlång, även det ett tecken på att den använder sin strömlinjeformade kropp till att med explosivitet angripa sitt byte. Aspen har grågrön rygg, silverblanka sidor och vitsilvrig mage. Ju äldre aspen blir desto mer mörknar den i färgen. Fenorna är grågröna med skiftningar åt rött, speciellt hos yngre individer. Fjällen är stora och runda.

Förekomst Mälaren, ett fåtal sjöar, Fyrisån och Dalälven. Aspen är fredad under sin lekperiod 1 april – 31 maj i alla vattendrag som mynnar i Mälaren, inklusive Funboån. Lättast är det att hitta aspen mitt ute på frivattnet där den jagar löja, nors och annan stimfisk.

Biologi Leken är lätt att beskåda då de simmar upp till grunda, steniga partier av vattendragen. Honan släpper ut sin rom i det strömmande vattnet och romkornen klibbar fast på stenar, mossa och växter. Äggen kläcks efter 10–21 dygn beroende på vattentemperaturen. Ynglen simmar troligtvis ut i sjön igen och lever där tills de är könsmogna innan de simmar upp i vattendragen. Likt lax och öring har aspen troligen ett homingbeteende, det vill säga att de återvänder till samma plats där de själva föddes.

Fiskemetoder Spinnfiske med spinnare och popper (ytgående bete). Ibland en bifångst vid göstrolling. Bästa årstiden är sommaren, från juni till augusti.

Kul att veta Det svenska sportfiskerekordet för asp är 8,030 kg, fångad i Mälaren. Aspen är Upplands landskapsfisk. I centrala Uppsala, vid Islandsfallet, finns en fisktrappa byggd speciellt för asp. Monterad på denna trappa finns en fiskräknare som fotograferar av fisken med infraröd teknik.

Rapport 2018/2 ASPUNDERSÖKNINGAR i Fyrisån, Sävaån och Örsundaån 2017: Upplandsstiftelsen