Gädda_01Gädda
Esox lucius

Kännetecken Gäddan är lätt att känna igen. Den avlånga kroppen och det stora gapet är karaktäristiska drag. Grågrön färg med vit- eller gulaktiga fläckar på sidan. Färgteckningen varierar beroende på vilken miljö den lever i, från ljust gröna och nästan silvriga i sjöar med klart vatten till näst intill svarta i skogstjärnar. Munnen har ett tydligt underbett och är full med sylvassa tänder, totalt ca 3000 st. Ryggfenan sitter långt bak, nära stjärtfenan.

Förekomst Gäddan finns i nästan alla sjöar och vattendrag i Uppsala län. Mälaren och Fyrisån är lättillgängliga. Längs den Uppländska kusten hittar man dem enklast i innerskärgården. Grunda vassvikar är ett säkert kort. Även Dalälven har ett bra fiske efter gädda.

Biologi På våren, när solen värmer upp det grunda vattnet, samlas gäddorna för att leka. Det plaskar i vassar och översvämmade strandängar. Det är ett skådespel att se flera hannar uppvakta en hona genom att simma tätt intill henne, till synes oberörda av omgivningen. På kusten simmar många gäddor upp i vattendrag för att leka och ofta till samma vattendrag där de själva föddes, så kallat homingbeteende. Leken pågår under en veckas tid. Ungefär 10–15 dagar efter att rommen lagts så kläcks ynglen och efter en vecka är de frisimmande. På grund av den tidiga leken tillåts gäddynglen att växa snabbt och äta yngel från senare lekande arter. Gäddorna blir mycket snabbt rovfiskar och kannibaler. De kan äta ett byte som är halva sin egen storlek, bara det får plats i gapet. Honorna blir större än hannarna.

Fiskemetoder Spinnfiske med skeddrag, spinnare och jiggar. Trolling (TDA-kort). Mete med betefisk (mört, björkna, strömming men även braxen och regnbåge). Isfiske, mete, angel och flugfiske. Kan fiskas året runt men bästa fiskeperioden brukar vara på våren och hösten.

Kul att veta Det svenska sportfiskerekordet för gädda är 19,34 kg, fångad i Vättern. Gäddor med längd mindre än 40 cm och längre än 75 cm är fredade längs kusten och skall återutsättas. Större gäddor är viktiga för bestånden, de lägger mer rom med högre överlevnad.