EPFK

Genom att ansöka om medlemskap i Enköpings Predatorfiskeklubb eller annan aktivitet som kräver personuppgifter samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter, bilder, filmer och uttalanden enligt nedan. Enköpings Predatorfiskeklubb är ansvarig för behandlingen.

De personuppgifter vi behandlar inhämtas huvudsakligen från dig i samband med medlemsansökan och därefter genom det fortlöpande medlemskapet eller under anmälan till annan aktivitet som Enköpings Predatorfiskeklubb ansvarar över som kräver personuppgifter.

Dina personuppgifter behandlas för administration av ditt medlemskap, förmåner kopplade till detta, administration av förtroendeuppdrag, journalistik eller annan aktivitet som kräver personuppgifter.

Enköpings Predatorfiskeklubb får publicera följande personuppgifter i de kanaler som klubben har kontroll över: namn, bilder, filmer och uttalanden.

Enköpings Predatorfiskeklubb är inte skyldig att meddela personen när publicering av personuppgifter sker.

Om ditt medlemskap upphör kan vi komma att kontakta dig upp till 24 månader efter utträdesdatum för medlemsundersökningar gällande vad du tyckte om medlemskapet eller skäl för utträde.

Medlem eller annan person har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Personen kontaktar Enköpings Predatorfiskeklubb för att återkalla sitt samtycke och när samtycke har återkallats så upphör detta avtal att gälla.

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse. Du har även rätt att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Begäran enligt ovan ska ställas till Enköpings Predatorfiskeklubb.

Kontaktuppgifter till Enköpings Predatorfiskeklubb:
admin@enkopingspredatorfiskeklubb.se